miércoles, 16 de febrero de 2011

Curs de primers auxilis per a personal docent a l'Inst Badia del Vallès

La prevenció dels riscos al àmbit docent és un món desconegut per als professionals que hi treballen. Segons la seva ràtio d'influència o el nombre d'alumnat que passen pels Instituts comporta uns riscos dels que amb protocols d'actuacions són perfectament evitables amb la instauració de senzilles normes d'informacions i de precaucions.

Però no tot són evitables, hi ha riscos accidentals que com diu el seu definicions són aquells successos inesperats, sobtats o involuntaris que poden causar danys a persones.També esdeveniments de malalties com al·lèrgies, asma, ennuegaments, xocs de calor etc .., o en pitjor forma una parada cardio respiratòria. Fet malauradament va passar a un institut Vallesà i, que gràcies a el professional docent que tenia els suficients coneixements en primers auxilis va inicials maniobres de reanimació, fins l'arribada del Serveis d'emergència Sanitaris SEM. Avui aquest alumne, portador d'un DAI, (desfil·librador automàtic intern) fa classe amb total normalitat en el seu institut.


L'AMPA del Ins. Badia del Vallès, en el congrés de FAPAES (Federació d'AMPAS de Secundària) Celebrada el març 2010, va portar la inquietud de la manca de coneixements en primers auxilis als nostres Instituts i, que en altres comunitats autònomes fa temps que ja és treballa , és per això que ven demanden als diferents AMPAs participants a una reflexió sobre aquesta qüestió i o prendre accions si fos necessari. En l’últim congrés de FAPAES, celebrat aquest mes de febrer a Can Balsich, a Sabadell, el nostre AMPA a en du el temari amb què el nostre institut a començat a treballar
L'AMPA del Ins. Badia del Vallès amb la col·laboració de l'empresa de formació sanitària IVEMON, a portar a terme un Curs de Primers Auxilis destinatat principalment al personal docent. Aquest a estat impartit a 16 persones entre divers professorat i una conserge amb un temari de formació de 10 hores. També el alumnat de CGM va aprofitar per fer una classe de quatre hores d’iniciacions a primers auxilis.

Els dos monitors que van dissenyar les classes de primers auxilis, van dividir temari en dos blocs, en un primer destinatat al PAS (Protegir, Avisar i Socórrer), Conjunts d'actuacions a realitzar com la detecció de l'emergència o la crida al 112, també en tècniques de cures, PLS (posicions lateral de Seguretat)

A la Segona Sessió es va donar un repàs a la fisiologia respiratòria i cardíaca, acabant amb pràctiques de maniobres d'ennuegament (maniobra de Heimilch) i maniobres de Suport vital Basic (RCP). Amb aquestes ultimes practiques es va fer servir ninots i material divers que s'utilitza en la formació de personal d’emergències.Amb la finalitat de recollir tota la informació dels participants, l'AMPA va treure unes conclusións que s’hauria tenir en compte en un futur:

Abans del començament del projecte:

Desconeixement de primers auxilis.
Dubtes sobre el material que hauria d’estar en la farmaciola.
Aspectes legals de responsabilitat legal.


Conclusió dels participants a la finalització del curs:

Necessitat d'impartir aquest tipus de curs de forma cíclica.
Revisar la farmaciola o plantejar en un futur una sala de cures o infermeria.
Responsabilitat legals desipades así com entendre millor els funcionaments de les emergencies.

No hay comentarios:

Bustia de sugeriments

ampaiesbadia@gmail.com
Tots els primers dimecres de cada mes ens trobareu a les 6 de la tarda a les instalacions que AMPA te a l'Institut